Mountain View

Оновлено: 20/10/2015, 17:46

Реєстраційний ліміт в системі електронного адміністрування ПДВ

Модуль Реєстраційний ліміт призначений для контролю ліміту платниками ПДВ. Відкривається з головного меню або за допомогою пункту меню Сервіс > Реєстраційний ліміт.

Модуль побудований у вигляді двох розділів:

 • Розрахунок в M.E.Doc – ліміт розраховується за зареєстрованими податковими накладними та Додатками 2, наявними в програмі;
 • За даними ДФС – ліміт з останнього Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.
 05-07-2015 8-09-23

За наявності в програмі зареєстрованих податкових накладних, Додатків 2 та Витягів з системи електронного адміністрування ПДВ реєстраційний ліміт відображається в Реєстрі первинних документів. При натисканні на ці посилання відкривається вікно модуля Реєстраційний ліміт.

05-07-2015 8-43-00
Якщо в програмі є зареєстровані податкові накладні та Додатки 2, але немає Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ (форми FJ1201204), то замість ліміту за даними ДФС буде відображено повідомлення “Запит не відсилався”.Ліміти не відображаються, якщо в програмі відсутні зареєстровані податкові накладні та Додатки 2 з датою виписки >=01.02.2015, та Витяги з системи електронного адміністрування ПДВ (форми FJ1201204).

Відображення лімітів налаштовується в параметрах системи Адміністрування > Параметри системи > Документообіг, параметр Відображати стан рахунку платника ПДВ. За замовчуванням параметр відмічено та відображення лімітів ввімкнено.

05-07-2015 8-44-25

Оновлення відображення суми, розрахованої в M.E.Doc, виконується автоматично:

 • при реєстрації виданих документів;
 • при отриманні вхідних документів від контрагентів;
 • після імпорту документів з ЄРПН;
 • після імпорту документів із квитанціями (XML, DBF).
Оновлення відображення суми за даними ДФС виконується автоматично:
 • при отриманні нового Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.

Розрахунок ліміту в M.E.Doc

В розрахунку ліміту приймають участь показники, наведені в таблиці.

Автоматично розраховуються показники:

 • ∑ НаклОтр Загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • ∑ НаклВид Загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Ці показники розраховуються за наявними податковими накладними (із датою виписки >=01.02.2015) та Додатками 2 (з 01.02.2015 на податкові накладні із датою виписки >=01.02.2015), зареєстрованими в програмі.

Інші показники вводяться вручну.

∑ НаклОтр Загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних розраховується автоматично за даними Реєстру первинних документів
∑ Митн Загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України вводиться вручну
∑ ПопРах Загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника вводиться вручну
∑ НаклВид Загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних розраховується автоматично за даними Реєстру первинних документів
∑ Відшкод Загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок вводиться вручну
∑ Перевищ Загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних вводиться вручну
∑ збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН вводиться вручну
∑ середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали вводиться вручну
∑ помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року вводиться вручну

 Ліміт за даними ДФС

Ліміт за даними ДФС отримується з останнього Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.

На вкладці відображаються такі поля:

 • Інформація згідно документу – посилання на останній Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ. При натисканні на посилання відкривається цей Витяг.
 • Станом на – дата отримання останнього Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ;
 • Сума рахунку становить – сума з останнього Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ;

05-07-2015 9-13-06

Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку для отримання Витягу може відправлятись необмежену кількість разів на день.

Mountain View