Перевірка портів для роботи програми M.E.Doc

Оновлено:

Щоб перевірити чи доступний сервіс та чи порт відкритий, необхідно через командний рядок набрати команду telnet, через пробіл написати IP адресу або доменне ім’я ресурсу, через пробіл написати порт який необхідно перевірити та натиснути Enter. Приклад:
telnet pop.gmail.com 995
Якщо після натискання клавіши “Enter” у вікні командного рядка зникне увесь текст або з’явиться повідомлення про успішне підключення, це означатиме, що порт відкритий. Якщо з’явиться повідомлення: “‘telnet’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.” необхідно через панель керування Windows зайти у розділ “Увімкнення або вимкнення засобів Windows”, увімкнути клієнт Telnet та здійснити перевірку порту повторно.
Перелік необхідних ресурсів для роботи M.E.Doc: https://www.medoc.ua/uk/faq/jak-resursi-neobhdn-dlja-roboti-medoc

При використанні електронних підписів інших АЦСК необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів